web analytics

ผู้ว่าอุบล พร้อมทีมงาน ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ผู้ว่าอุบล พร้อมทีมงาน ร่วมงาน  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

             นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพา วิฑูรย์ (ภริยา)นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ตำแหน่ง : ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี. สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์วรรณวิไล กันเพ็ชร์ นักพลังจิตบำบัด ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งพลังงาน  พร้อมกับ ข้าราชการ จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

t

t