web analytics

“มหกรรม..มหัศจรรย์อาหารทะเล พัทยา 2560”

“มหกรรม..มหัศจรรย์อาหารทะเล พัทยา 2560”

ประสบความสำเร็จ อย่างสวยงาม ผู้คนต่างหลั่งไหล เที่ยวงานเป็นจำนวนมาก สำหรับ มหกรรม..มหัศจรรย์อาหารทะเล พัทยา 2560…Amazing Pattaya Seafood Festival 2017”  เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี  จากความร่วมมือ ของ ภาครัฐและเอกชน จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานครั้งนี้   1494133135316

นายภัครธรณ์ เทียนไชย” ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานเทศกาลอาหารบนชายหาดพัทยา กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายการดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทย และต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้มากยิ่งขึ้น  และนำเอาความได้เปรียบ ความโดดเด่นของ “อาหารทะเล”เมืองพัทยาเป็นจุดนำเสนอและสร้างเทศกาลอาหารในรูปแบบความเป็นสากลเพื่อสะท้อนความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่และสนับสนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากๆ 361861

การจัดงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนอย่างชัดเจน และถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและต้องการให้เกิดกิจกรรมในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อร่วมกันส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี149413

ขณะที่ “นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์” นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า งานมหกรรม มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงานปีที่ผ่านมา โดยมีนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 60,000 คน จึงได้จัดงานขึ้นอีกครั้งในปีนี้  โดยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว  ซึ่งมีการรวบรวมร้านอาหารทะเล และอาหารอร่อยกว่า 200 ร้านค้า โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยา สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารในเมืองพัทยาและภาคตะวันออก นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มี ตลาดอาหารทะเล (Seafood Market) สด ๆ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ พร้อมกับจุดบริการปรุงฟรี โดยเชฟมืออาชีพอีกด้วย

Share Button
admin

admin