web analytics

ยูนิเซฟจับมือ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ลงพื้นที่โมซัมบิก

ยูนิเซฟจับมือ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ลงพื้นที่โมซัมบิก

ให้กำลังใจเด็กที่ประสบภัยจากพายุไซโคลน ในโครงการ #ไทยช่วยภัยไซโคลน ยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆ และครอบครัวผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนในประเทศโมซัมบิกเมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คนไทยได้รับรู้ พร้อมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโครงการ #ไทยช่วยภัยไซโคล

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พายุไซโคลนอิดาอีที่พัดถล่มหลายประเทศในแอฟริกา ได้แก่ ประเทศโมซัมบิก ประเทศมาลาวี และประเทศซิมบับเว นับเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในแอฟริกาตอนใต้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้เหตุการณ์จะผ่านมาราว 3-4 เดือนแล้ว  แต่ภัยพิบัตินี้ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 3 ล้านคน และเด็ก ๆ อีกกว่า 1.6 ล้านคน

ซึ่งกำลังเสี่ยงต่อโรคระบาด และภาวะขาดสารอาหารรุนแรง เนื่องจากการต้องอพยพออกจากบ้าน ขาดแคลนน้ำสะอาดและขาดสุขอนามัยที่ดีโครงการ #ไทยช่วยภัยไซโคลน จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤตร้ายแรง และระดมทุนจากประชาชนไทยเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และครอบครัวกว่า 3 ล้านคนในแอฟริกาที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดย ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี รับหน้าที่เป็นตัวแทนภารกิจพิเศษของโครงการ 

หลังจากได้ไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่โมซัมบิกแล้ว ติ๊กกล่าวว่า “แม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายเดือนแล้ว แต่เด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยยังคงใช้ชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบาก ผมรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของเด็ก ๆ ที่นี่ พวกเขาควรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้  ผมเชื่อว่า ในฐานะที่พวกเราทุกคนคือประชากรบนโลกใบเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน การสนับสนุนจากคนไทยในภาวะวิกฤตนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติอีกครั้งครับ”

Share Button
admin

admin