web analytics

รวมพลัง “ทำดี ตามรอยพ่อ” สร้างฝายชะลอน้ำ

รวมพลัง “ทำดี ตามรอยพ่อ” สร้างฝายชะลอน้ำ

สยามไดกิ้นเซลส์” ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้นในประเทศไทย จัดกิจกรรม CSR “ทำดี ตามรอยพ่อ” ครั้งที่ 2  รวมพลังพี่น้องจิตอาสา รอยยิ้ม บ้านดิน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำคุณประโยชน์ตอบแทนสังคม และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมุ่งดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ผืนป่า และต้นน้ำ โดยมี  มร.ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ และคุณสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานสยามไดกิ้นเซลส์ร่วมกิจกรรม บริเวณน้ำตกเก้าชั้น อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  EAK_9338_resizeEAK_9308_resize

มร. ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าว่า “โครงการอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริชะลอโลกร้อน” เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ฝายชะลอน้ำ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า จากการเก็บข้อมูลพบว่า ก่อนหน้านี้ ในฤดูฝนและช่วงที่มีน้ำหลาก บริเวณพื้นที่น้ำตกเก้าชั้น อำเภอสวนผึ้ง ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนได้รับผลกระทบ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก จึงต้องเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้ผืนป่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ามากขึ้น และชะลอการไหลของน้ำให้ไหลช้าลง เพื่อลดการสูญเสียมร.ฮิโตชิ ทานากะ 2

เมื่อได้รับทราบปัญหาดังกล่าว สยามไดกิ้นเซลส์ จึงมีความสนใจเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยได้จัดทีมอาสามาช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับพี่น้องจิตอาสา รอยยิ้ม บ้านดิน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยการสร้างฝายหินทิ้งขึ้น ก่อสร้างด้วยหินเรียงเป็นพนังกั้นน้ำ บริเวณชั้น 4 ของน้ำตกเก้าชั้น จ.ราชบุรี เพื่อให้ทันก่อนฤดูฝนจะมาถึงสมพร จันกรีนภาวงศ์

สำหรับกิจกรรม “ทำดี ตามรอยพ่อ” ไม่เพียงจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความรักที่มีต่อพี่น้องคนไทยเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการสานสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

admin

admin