web analytics

“วราวุธ” สุดฟิต! ลุยแจกถุงผ้าเชียงใหม่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

“วราวุธ” สุดฟิต! ลุยแจกถุงผ้าเชียงใหม่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

21 พฤศจิกายน 2563  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมตลาดจริงใจ ( Jing Jai Farmer Market) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market ต้นแบบตลาดสีเขียว หรือ Green Market โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  นายสุรชัย อจลบุญ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน และมีนายรัฐพล นราดิสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอ้อมขวัญ สาณะเสน ผู้อำนวยการโครงการจริงใจ Farmers Market Chiang Maiให้การต้อนรับ

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ผมรู้สึกชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารตลาดในการลดการใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟมและกำหนดให้ผู้ขายของงดให้ถุงพลาสติกกับผู้ซื้อ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็พร้อมใจกันพกถุงผ้า หรือนำที่ใส่ของมาเอง ไม่มีการใช้โฟม เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการตลาดจนสามารถเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market ได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าอื่นๆ และพืชผักปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

    ซึ่งตลาดแห่งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จนทำให้ทราบโดยทั่วกันว่า

เป็นตลาดสีเขียวซึ่งทำให้ทั้งพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก และมีมาตรการ ในการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย จึงถือว่าเป็นตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย”

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณขึ้น ซึ่งได้รับการประสานและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารของตลาด เพื่อแสดง

ความขอบคุณ และให้เห็นว่าตลาดจริงใจ Farmers Market มีกิจกรรมสนับสนุนการลด ก๊าซเรือนกระจกและเป็นตลาดสีเขียว

Share Button
admin

admin