web analytics

วอลโว่ปลุกสำนึกคนไทยร่วมต้านภัยขยะพลาสติก

วอลโว่ปลุกสำนึกคนไทยร่วมต้านภัยขยะพลาสติก

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้าวอลโว่ ร่วมกับสื่อมวลชนและประชาชนชาวบางแสน รวมกว่า 200 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบางแสนและรณรงค์การลดใช้พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ชลบุรี – วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เข้าร่วมแคมปญสากลวอลโว่ในการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การกำจัดขยะพลาสติก ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤติไมโครพลาสติกซึ่งตกค้างอยู่ใต้ท้องทะเลและสร้างมลพิษแก่มหาสมุทรทั่วโลก  กิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดครั้งนี้ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมของวอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการกำจัดขยะพลาสติกและขยะอื่น ๆ บนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าของวอลโว่ ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 200 คนร่วมทำกิจกรรม โดยสามารถช่วยกันเก็บขยะรวมแล้วมากกว่า 494 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลย ขยะส่วนใหญ่เป็นประเภทพลาสติก ขวดน้ำ กล่องภาชนะต่าง ๆ รวมถึงกระดาษ เศษไม้ โฟม วัสดุแร๊พอาหาร เศษแก้ว กระป๋อง หนังสือพิมพ์และพลาสติกแร๊พปากขวดน้ำดื่ม  กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกที่ดีในหมู่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ในการช่วยกันรักษาความสะอาดของชายหาดและท้องทะเล ตลอดจนลดพฤติกรรมการใช้พลาสติกและลดการทิ้งขยะหรือพลาสติกลงในแม่น้ำลำคลองและทะเล เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์ต่าง ๆ และสร้างมลภาวะจากขยะพลาสติกตกค้างใต้ท้องทะเล กิจกรรมนี้ มีพนักงานและผู้จัดจำหน่ายวอลโว่มากกว่า 850 คนใน 16 ประเทศที่สละเวลาการทำงานมาเพื่อช่วยกันเก็บเศษขยะและทำความสะอาดชายหาดโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลกและโครงการริเริ่มเพื่อทะเลสะอาดขององค์การสหประชาชาติ (UN Environment Clean Seas Campaign)  ตั้งแต่ปีคศ. 1974 (พ.ศ. 2517) วันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันที่ถูกกำหนดให้เกิดการตระหนักรู้และดำเนินการเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยธีมในปีนี้คือ “Beat Plastic Pollution” จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่ามี ขยะพลาสติกกว่า 8 ล้านตันที่ถูกพบในทะเลต่อปี

หากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ ในปี 2050 (พ.ศ.2593) เราอาจจะพบขยะมากกว่าปลาในทะเลอย่างแน่นอน มร.คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติกต่อรายหัวประชากร และใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในปริมาณสุทธิสูงสุดของโลก ซึ่งในการจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดครั้งนี้ เราปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความตื่นตัวของชุมชนต่อปัญหาดังกล่าว เพราะวอลโว่เชื่อมั่นว่าคนไทยล้วนมีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

admin

admin