web analytics

วันเด็กแห่งชาติ2565 มอบความรัก…ปันความสุข สู้ภัยโควิด-19 ผ่านทาง online “ไม่หยุดการเรียนรู้ คู่คุณธรรม New Edutainment”

วันเด็กแห่งชาติ2565 มอบความรัก…ปันความสุข สู้ภัยโควิด-19 ผ่านทาง online “ไม่หยุดการเรียนรู้ คู่คุณธรรม New Edutainment”

    วันเด็ก ประจำปี 2565 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 “คำขวัญวันเด็กโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

 “นายเกรียงไกร จงเจริญ” ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและกระตุ้นรวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส covid- 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดแบบผ่านทางออนไลน์  จึงเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม”เด็กดีศรี กทม.” ใน  วันศุกร์ที่7มกราคม2565ผ่านทาง Facebook LIVE กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มลงทะเบียนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป

   นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้มีความพิเศษมีการปรับรูปแบบในการแจกของรางวัลผ่านทางออนไลน์ ที่มีนักเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทำให้ไม่สามารถมาร่วมงานวันเด็กเหมือนดั่งเช่นปีก่อนๆที่ผ่านมาจึงได้จัดงานวันเด็กในรูปแบบ new normal นักเรียนในสังกัดกรุงเทพฯทั้งหมด 437 โรงเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานมีนักเรียนเข้ามาตอบคำถามรับของรางวัล เช่น Tablet Smartphoe จักรยาน ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่น่ารัก และทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก 

   ทางด้านนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับเด็กๆเในครั้งนี้อีกด้วย เพราะเด็กเหล่านี้ คือเมล็ดพันธ์ใหม่ การมอบความรัก ปันความสุข ส่งเสริมศึกษา พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ควบคู่กับการเรียนรู้อย่างสมดุล ในทุกๆ ด้าน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนา เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนต่อไป

admin

admin