web analytics

สสส. ปักหมุด. อาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1

สสส. ปักหมุด. อาชีวะโชว์พราวครั้งที่ 1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผอ.วัชระ เกิดสิน ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ศพก.สอศ., คุณบุรินทร์ทร  แซ่ล้อ ผู้อำนวยการโครงการอาชีวะโชว์พราว และเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้  ร่วมพิธีปักหมุดเปิดกิจกรรม “อาชีวะโชว์พราว”  ในครั้งแรกนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  โดยท่าน ผอ.อรรถพล สังขวาลี  (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี) ให้การอนุเคราะห์สถานที่  โดยโครงการอาชีวะโชว์พราว มีกำหนดลงพื้นที่พบปะน้องๆ อาชีวศึกษา 77 จังหวัด (ทั่วประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

S__196755468

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี  ในระดับอาชีวศึกษา บนเครือข่ายออนไลน์ ผ่าน FACEBOOK  FANPAGE
  2. สนับสนุนให้เด็กอาชีวะสร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์
  3. จุดประกายให้เด็กอาชีวะแสดงศักยภาพ โดยบูรณาการทักษะความรู้ความสามารถที่มี คิดและทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม
  4. เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง

S__196755472

ภายในงานมี 1.โซนโชว์ของ  (นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์) เกมส์ 3D, การออกแบบชุด, Food Truck จากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC), ผลิตภัณฑ์จากชุมชน Relax Chair, มะพร้าวถนอมความร้อน, กล่องมหัศจรรย์การเรียนรู้กู้บัญชี จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย, ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ, การมัดย้อมลายต่างๆ ,คหกรรม ขนมและอาหารจากวิทยาลัยธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ,แปรงร่างสร้างชีวิต, ออกแบบที่ระลึกชุดรามเกียรติ์, ลิ้นชักถอดประกอบได้ (แนวคิดจากรูบิก) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลปะ และ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์, สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

  1. โซนโชว์เฮลท์ มุมเพื่อสุขภาพ (Health) ตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ  จากศูนย์บริการสาธารณสุขมีนบุรี 43, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. บนเวทีกับโซนโชว์กึ๋นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ พฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพย์ติด การใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ และการเกิดโรค NCDs  ระหว่างน้องๆ กับนพ.ขวัญประชา  เชียงไชยสกุลไทย  (นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ) และ นายพัฒนะ พรดอน ผู้มีประสบการณ์ตรงจากพิษสุราและบุหรี่ ตอบคำถามจากน้องๆ กันอย่างสนุกสนาน  ก่อนจะปิดกิจกรรมกับการแสดงของศิลปินน้องใหม่  HOME RUN(โฮมรัน)

S__196755476

หลังจากจบกิจกรรม ทุกสถาบันจะได้ร่วมประกวดการสร้าง FACEBOOK  FANPAGE เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง  ครั้งที่ 2 เป็นการลงพื้นที่โชว์พราวที่ อศจ. (อาชีวศึกษาจังหวัด) ภาคใต้ในลำดับต่อไป   ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK  FANPAGEอาชีวะโชว์พราว

admin

admin