web analytics

‘สำนักอัยการสูงสุด’ ห่วงใยสุขภาพบุคลากรติดตั้งเครื่องกรอง AP3000 ฆ่าเชื้อโควิด-19

‘สำนักอัยการสูงสุด’ ห่วงใยสุขภาพบุคลากรติดตั้งเครื่องกรอง AP3000 ฆ่าเชื้อโควิด-19

สำนักอัยการสูงสุด. โดยท่านธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการสำนักอัยการสูงสุด มีความห่วงใยสุขภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสำนักอัยการสูงสุด รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000  จำนวน 20 ตัว ด้วยเทคโนโลยีแอคทีฟเพอร์ ( ACTIVE PURE) นวัตกรรมที่ใช้กรองอากาศภายในกระสวยอวกาศองค์การนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาต้นเหตุ ตัดวงจรการติดเชื้อให้ได้ทั้งทางอากาศและบนพื้นผิว ป้องกันให้บุคคลากรปลอดภัยต่อการติดเชื้อในระยะยาว รวมทั้งดับกลิ่น และกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในเวลาเดียวกัน

ด้วยเทคโนโลยี RCI สามารถผลิตไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ จาก(รังผึ้ง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19   ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น  ลูกบิดประตู  ราวบันได หรือเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศ ได้อย่างดี

ล่าสุด บริษัท  เฮลล์ เอนฮานซ์ เทค จำกัด  ตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย ที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การนาซ่า ได้เข้ามาไปทำการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000  จำนวน 20 ตัว ซึ่งจะติดตั้งโดยรอบสำนักอัยการสูงสุด  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้รับการประสานงานจากนายโฆษิต สุวินิจจิต ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับ เทคโนโลยี Active Pure ของเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ AP3000 จะประกอบด้วยเทคโนโลยี RCI สามารถผลิตไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ จาก(รังผึ้ง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19   ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสบนพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น  ลูกบิดประตู  ราวบันได หรือเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศ ได้อย่างดี

นอกจากนั้นจะมี OZONE สามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยการผลิตโอโซน ในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่ว่ากลิ่นที่จะเกิดจากสาเหตุใด เช่นกลิ่นอาหาร  ของเสีย  ห้องน้ำ  กลิ่นจากเชื้อราและเทคโนโลยี ION สามารถกำจัดฝุ่น ในอากาศ โดยการปล่อยประจุไอออน ยิงไปในอากาศเพื่อจับฝุ่น ที่มีขนาดเล็ก เช่นฝุ่น PM2.5ให้จับรวมตัวกันมีขนาดใหญ่แล้วตกลงพื้น ทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดจากฝุ่นละออง  ที่จะทำอันตรายให้กับปอด และสุขภาพของประชาชน ด้วย 3 เทคโนโลยี ACTIVE PURE ที่มีอยู่ในเครื่องเดียวกัน  จึงทำให้แก้ปัญหา โรคที่มากับอากาศได้เป็นอย่างดี

Share Button
admin

admin