web analytics

องค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการ “ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 4.0”

องค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการ “ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 4.0”

เป็นหนึ่งหน่วยงานรัฐเตรียมย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งเวลานี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร ส่งผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบตามขั้นตอน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยเบื้องต้นแผนการทำงานในปี 2561 องค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาล และภาคประชาชน ล่าสุด นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลนครชัยศรี และเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตามโรดแมปโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กIMG_9401

นายชีระ วงศบูรณะ เปิดเผยว่า ตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม 101 แห่ง กระจายอยู่ใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 แห่ง และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 92 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสีย 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังใช้พื้นที่ไม่มากราว 30-50 ตารางวา และพื้นที่ใช้สอยได้ก่อประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ สวนหย่อม, สนามกีฬา ฯลฯ “ในอนาคต อจน. ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง และชุมชน การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เกือบ 8,000 แห่งทั่วประเทศ  จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการแก้ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย สามารถบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครชัยศรี และที่วัดไร่ขิง ตอกย้ำความพร้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กับแนวทางศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ยุค 4.0” IMG_9448

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส (Fixed Film Aeration System) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดิน ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำเสีย 1 สถานี ซึ่งพื้นที่โดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลนครชัยศรี จ.นครปฐม ปัจจุบันถูกพัฒนาพื้นที่ใช้สอยเป็นสวนหย่อม และสนามเด็กเล่น ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ภายในวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณท่าน พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้อนุเคราะห์สถานที่ นอกจากเป็นสวนหย่อมแล้ว ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ทางวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เตรียมให้ประชาชนโดยรอบใช้พื้นที่เปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป

เป็นหนึ่งหน่วยงานรัฐเตรียมย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งเวลานี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร ส่งผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบตามขั้นตอน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

IMG_9479

โดยเบื้องต้นแผนการทำงานในปี 2561 องค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาล และภาคประชาชน ล่าสุด นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลนครชัยศรี และเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตามโรดแมปโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

นายชีระ วงศบูรณะ เปิดเผยว่า ตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม 101 แห่ง กระจายอยู่ใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 แห่ง และต่างจังหวัดทั่วประเทศ 92 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสีย 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังใช้พื้นที่ไม่มากราว 30-50 ตารางวา และพื้นที่ใช้สอยได้ก่อประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ สวนหย่อม, สนามกีฬา ฯลฯIMG_9497

“ในอนาคต อจน. ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง และชุมชน การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เกือบ 8,000 แห่งทั่วประเทศ  จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการแก้ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ดูแลรักษาง่าย สามารถบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครชัยศรี และที่วัดไร่ขิง ตอกย้ำความพร้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กับแนวทางศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ยุค 4.0”

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอส (Fixed Film Aeration System) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดิน ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำเสีย 1 สถานี ซึ่งพื้นที่โดยรอบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลนครชัยศรี จ.นครปฐม ปัจจุบันถูกพัฒนาพื้นที่ใช้สอยเป็นสวนหย่อม และสนามเด็กเล่นIMG_9514

ขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ภายในวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเดชพระคุณท่าน พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้อนุเคราะห์สถานที่ นอกจากเป็นสวนหย่อมแล้ว ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ทางวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เตรียมให้ประชาชนโดยรอบใช้พื้นที่เปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป

admin

admin