web analytics

“อั้ม-บิ๊ก” สองนักแสดงหนุ่มจากช่อง 7HD รับรางวัล “พระกินรี” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

“อั้ม-บิ๊ก” สองนักแสดงหนุ่มจากช่อง 7HD รับรางวัล “พระกินรี” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดี คิดดี ปฏิบัติดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท ตามพระราชดำรัส แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน โดยเฉพาะสมัชชาฯ ได้เกิดแนวคิดในการจัดโครงการยกย่องเพื่อสรรค์สร้าง “คนดี คิดดี สังคมดี” รางวัล พระกินรี (คนดีของแผ่นดิน) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก บุคคลจากหลายสาขา เพื่อยกย่องกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เป็นแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีคิดดี ปฏิบัติดีในสังคมไทยแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเพื่อส่งเสริมคนดีของแผ่นดินโดยการคัดเลือกพิจารณาประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล “พระกินรี” (คนดีของแผ่นดิน) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนชีวิตครอบครัว เป็นแบบอย่างคุณค่าของคนดี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานมอบรางวัล และมีผู้เข้ารับรางวัลตามสาขาดังต่อไปนี้

สาขาส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฎฐ์ อัฎฐวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์พ่อแก่ และประธานกรรมการมูลนิธิแสงธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สาขาผู้บริหารธุรกิจดีเด่น ได้แก่ คุณนฬาพร ไชยนิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และ คุณเพ็ชร-อิชย์ภูมิ ธนัทโชค CEO บริษัท คราวน์ รอยัล ออฟ สกินแคร์ จำกัด Sunshine International และ Foxes International Restaurant Sky Bar and Lounge  สาขาวิทยุโทรทัศน์ประเภทรายการหรือบุคคล ดารานักแสดง ได้แก่ อั้ม-ถิร ชุติกุล จากละครเรื่อง “เงาบุญ” ช่อง 7HD, บิ๊ก-กฤษฎา สุภาพพร้อม จากละครเรื่อง “ฟ้ามีตะวัน” ช่อง 7HD, แอปเปิ้ล-กิรษา หอมเสียง จากละครเรื่อง “หนี้เกียรติยศ” ช่อง 7HD และ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์ จากละครเรื่อง “สะใภ้ไร้ศักดินา” ช่อง 8

ในงานนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือรางวัล “บัวทอง” สาขา พ่อดีเด่นแห่งปี ได้แก่ คุณสมชาย เผ่าบัณฑูร คุณพ่อของดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และ คุณวีรศักดิ์ อินทะปา นายสถานีวิทยุคลื่น 103.50 วังมัจฉา พญาชมพู คุณพ่อของนุ่น-พชรมนต์ อินทะปา ดารานักแสดงและเจ้าของผลิตภัณฑ์ โอปอ จิลเวอรี่  โดยทั้งสองรางวัลมีพิธีมอบ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Share Button
admin

admin