web analytics

อาหาร..พระราชทาน

อาหาร..พระราชทาน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ พม. และมูลนิธิมิราเคิลฯ จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ทำอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดือดร้อน  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

จัดแถลงข่าวพิธีเปิดครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศ  ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2564 

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ  ที่กำลังเดือดร้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยมี แพทย์หญิงสุวณี   รักธรรม  รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  กล่าวถึงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวขอบคุณ และแพทย์หญิงสุวณี   รักธรรม  รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส  โนนุช  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก Idol Exchange และศิลปินวงWisdom ร่วมพิธีเปิด  และประกอบอาหาร ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวแทนจาก Idol Exchange

🛑กุ้ง-ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์

🛑เหม่เหม-จุฑาภัส จำปาวัน

🛑เนย-ส.ท.หญิงอาธิติยา แก้วเงิน

🛑โดนัท-เบญจรัตน์ ไตรยวงศ์

ศิลปินวง Wisdom

🛑นิธินันท์ บัณฑูรประยุกต์

🛑โชติกา เพียรพัฒนาวิทย์

🛑พิยดา จังสิริมงคล

🛑จิราวรรณ แสงจันทร์

🛑กิตติกา ชละเอม

Share Button
admin

admin