web analytics

“อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018”

“อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018”

แข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ชิงถ้วยพระราชทาน  บริษัท อพอลโล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา จัดการแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก“อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018” (IDEMITSU THAILAND SUPER CROSS) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจัดการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาโมโต้สปอร์ต และส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด MOTOSPORT TOURISM

ดร.จักรกริช มหาวิศาล ประธานกรรมการบริหารบริษัท อพอลโล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส ในปี 2017 ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดแข่งสะสมคะแนนเพียง 4 สนาม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นการนำร่อง แต่กลับได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง เพื่อณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยานยนต์เกิดจิตสำนึกต่อสังคม ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่งขัน และยังส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขันอาชีพในระดับชาติ และระดับสากล02

ซึ่งในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก“อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018”  ต่อเนื่องในปีนี้ ถือเป็นมิ่งมงคลความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รุ่น อีกทั้งคณะผู้จัดการแข่งขันได้ขยายฐานไปสู่ระดับประเทศ โดยีการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ บริษัท อพอลโล่ (ไทย) จำกัด จึงพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนกีฬาโมโตครอส ในเมืองไทยให้ได้รับความนิยม และส่งเสริมไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

03

ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา กล่าวเพิ่มเติมว่า จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018” ซึ่งการแข่งขันสะสมคะแนน 12 สนามทั่วประเทศ ยังจะมีส่วนช่วยกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด Motosport Tourism ซึ่งจะทำการแข่งขัน ใน 12 สนามทุกภาคทั่วประเทศ ตลอดปี 2561 โดยจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมรายการแนะนำสนามแข่งและสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ส่วนการเก็บคะแนนมีทั้งประเภทบุคคล และการเก็บคะแนนผู้แข่งขันตัวแทนภูมิภาค4

สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ครอส 2018” จะดำเนินจัดแข่งขันตลอดปี 2561 เริ่มจาก สนามที่1. สนามโมโตครอสบ้านร้องวัวแดง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 ม.ค., สนามที่2.  สนาม 8 Speed เขาใหญ่ ในวันที่ 24-25 ก.พ., สนามที่3. จ.สกลนคร ในวันที่ 24-25 มี.ค., สนามที่4. จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 21-22 เม.ย., สนาม5. สนามโมโตครอส มวกเหล็ก ในวันที่ 19-20 พ.ค., สนามที่6. สุพรรณบุรี มอเตอร์สปอร์ต ในวันที่ 23-24 มิ.ย., สนามที่7. จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27-29 ก.ค., สนามที่8 จ.ระนอง ในวันที่ 27-28 ส.ค., สนามที่9. จ.มุกดาหาร ในวันที่ 29-30 ก.ย., สนามที่10. จ.ระยอง ในวันที่ 27-28 ต.ค., สนามที่11. จ.ยโสธร ในวันที่ 17-18 พ.ย. และสนาม12. สนามโมโตครอส เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 25615

Share Button
admin

admin