web analytics

อ็อกแฟม เปิดตัว โครงการ “I CARE” ระดมทุนช่วยเหลือชาวประมง-ผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

อ็อกแฟม เปิดตัว โครงการ “I CARE” ระดมทุนช่วยเหลือชาวประมง-ผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้

          อ็อกแฟม ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “I Care, Change for the better” เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน และผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความห่วงใยด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ พร้อมเปิดตัวทูตโครงการ I CARE คนแรกของประเทศไทย “ชาคริต แย้มนาม”

Share Button
t

t