web analytics

“เคน ภูภูมิ – สวิส เตชภูวนนท์”ร่วมยินดีพิธี มอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 17

“เคน ภูภูมิ – สวิส เตชภูวนนท์”ร่วมยินดีพิธี มอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 17

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดให้มีการแข่งขันด้านผลผลิต โดยใช้ชื่อว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ   (NAA – National  Agent  Awards)  ONE_4188

ซึ่งประกาศการแข่งขันขึ้นครั้งแรก ในปี 2543  โดยมีการมอบถ้วยรางวัลให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับ 1 ถึง 10 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่มีผลงานอันดับที่ 11-100

ONE_9812

และในครั้งนี้ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้จัด งานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่17 พ.ศ. 2559 (National  Agent  Awards – NAA): TOP 100 Agents of Thailand ภายใต้ชื่องาน  Brilliant in the star (ธีมงานการแต่งกาย GATSBY) วันแห่งเกียรติประวัติของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศจากตัวแทนประกันชีวิตกว่า 300,000 คน  ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ ที่ผ่านมา

ภายในงานครั้งนี้ ได้รับเชิญ  ดารา-นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่าง  คุณ เคน ภูภูมิ พงศ์ภานุ และ  คุณ สวิส เตชภูวนนท์” เข้าร่วมแสดงความยินดี และยังมีกิจกรรมการแสดงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  พร้อมพูดคุยถึงประโยชน์ของการทำประกันชีวิต   และเป็นตัวแทนสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจ รวมทั้งเห็นคุณค่าของอาชีพประกันชีวิตมากยิ่งชึ้น

 

admin

admin