web analytics

“เชอรี่ เข็มอัปสร-กิ๊ก มยุริญ” ร่วมรณรงค์ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ”

“เชอรี่ เข็มอัปสร-กิ๊ก มยุริญ” ร่วมรณรงค์ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ”

สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยกับการแถลงข่าวโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ที่ก่อตั้งโดยวัดและองค์กรการกุศลรวม 8 หน่วยงาน โดยมีสองดาราสาว “เชอรี่ เข็มอัปสร,กิ๊ก มยุริญ” ร่วมโครงการรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่าในครั้งนี้  โดยได้มี การแถลงข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

02

โดยบรรยากาศภายในงานอบอุ่นด้วยความรู้สึกอิ่มเอมเนื้อนาบุญ จากการเข้าร่วมของ  วัดและองค์กรการกุศลรวม 8 หน่วยงาน อันได้แก่ วัดป่าสุคะโต  วัดป่ามหาวัน เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิเด็ก มูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม กลุ่มบิ๊กทรี ศูนย์หนังสือไตรปิฎก และเครือข่ายอัสสัมชัญ  พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต ประธานการจัดงานแถลงข่าว และธวัชชัย โตสิตระกูล ได้แถลงที่มาที่ไปของโครงการโดยละเอียด04

โดยมีสองดาราสาว เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ และ กิ๊ก มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์ สองนักแสดงสาวสายบุญเข้าร่วมเป็นแกนหลักในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่าทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคคล ปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินของตนเอง และที่สาธารณะใกล้บ้าน ทั้งในเมืองและชนบท ตลอดจนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยมีการดูแลต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ ให้มนุษย์และสรรพสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์เกิดคุณค่าทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะการปลูกต้นไม้ ถือเป็นการทำบุญ ทำความดี อย่างหนึ่ง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาเนื่องในมงคลวาระที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปีนี้ อันถือเป็นการเจริญรอยตามและสนับสนุนงาน “รักษาป่าและรักษาธรรม”  ที่ท่านบำเพ็ญมาตลอด 30 กว่าพรรษา และในการนี้พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้ธรรมบรรยายเรื่องประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ และแจกต้นกล้าให้ประชาชนกว่า 500 ต้น ซึ่งสร้างความรู้สึก   อิ่มเอมเนื้อนาบุญให้กับประชาชนที่เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้มากมาย03

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันเผยแพร่แนวคิด “การปลูกต้นไม้ เท่ากับทำบุญ ทำความดี รวมถึงเชิญชวนให้สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสต่อไป

admin

admin