web analytics

“เต้ย พงศกร” กับบทบาทใหม่ ผู้พิทักษ์น้ำ

“เต้ย พงศกร” กับบทบาทใหม่ ผู้พิทักษ์น้ำ

ชวนทุกคนร่วมเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ตามติด เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ กับบทบาทใหม่ ผู้พิทักษ์น้ำ ร่วมทำกิจกรรมในวันอนุรักษ์น้ำโลกกับ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต โดยปีนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงงาน โรงเรียน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก 2562 (World Water Day 2019) สร้างจิตสำนึกและส่งต่อองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมถอดบทเรียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงาน ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดูแลแหล่งน้ำในชุมชนรอบโรงงาน นิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียนและคนทั่วไปในวันอนุรักษ์น้ำโลก และชวนทุกคนร่วมแชร์ 1 ไอเดียในการอนุรักษ์น้ำ เพื่อร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมขับเคลื่อนการดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืน

พระเอกหนุ่ม เต้ย พงศกร ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน พร้อมสัมผัสการใช้ชีวิตกับสายน้ำของคนในโรงเรียนและชุมชน ในทริปอิ่มบุญ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ คลองขนมจีนน้ำใส จ.พระนครศรีอยุธยา” โดยเต้ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในกิจกรรม พร้อมแชร์แรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์น้ำว่า  

“ผมได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ กลุ่มลูกค้า และน้องๆ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ ได้เห็นถึงความตั้งใจในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน จากน้ำที่เคยเน่าเสียจนนำมาใช้ไม่ได้ สู่การอนุรักษ์ และบำบัดจนเป็นน้ำดี เมื่อคนในชุมชนรอบๆ โรงเรียนเห็นความพยายามของน้องๆ ในการดูแลแหล่งน้ำ ก็ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำใกล้ตัว และรวมพลังไม่ให้แหล่งน้ำเน่าเสีย เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดี การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชน สายน้ำ กับระบบนิเวศน์ จนสร้างเป็นอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน  พอได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกมีพลังและอยากเป็นคนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์น้ำ ถึงจะเริ่มที่คนๆ เดียว อย่างผมเริ่มก่อน แต่ผมเชื่อว่าถ้าคนรอบข้างเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน ให้กับประเทศ ให้กับโลก เขาก็จะสนับสนุนและร่วมด้วยแน่นอน

สำหรับหนึ่งไอเดียจากผมจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวง่ายๆ เลย เช่น ที่กองละคร จะเห็นว่ามีน้ำดื่มจากขวดพลาสติกที่ดื่มไม่หมดแล้วถูกวางทิ้งไว้เต็มไปหมด ขวดเก่ายังไม่หมดก็เปิดขวดใหม่ ทำให้ต่อวันเราทิ้งขว้างน้ำโดยใช่เหตุ ผมก็จะเขียนชื่อไว้เลย แล้วรับผิดชอบน้ำดื่มเราให้หมด หรือถ้าเราเห็นน้ำดื่มจากขวดที่ดื่มไม่หมดในกองถ่าย เราก็จะเก็บกลับมาบ้าน ไปรดน้ำต้นไม้ โดยจะแยกวิธีการรดน้ำให้ถูกด้วย เช่น ใส่บัวรดน้ำ หรือใส่กระบอกฉีดสำหรับต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำเยอะ ผมก็อยากจะชวนทุกคนร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์น้ำ เริ่มต้นจากตัวเองก่อนสู่การช่วยกันของสังคมหน่วยใหญ่ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงคนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตครับ”

Share Button
admin

admin