web analytics

เสริมมงคลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษ 5กก

เสริมมงคลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษ 5กก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานพิธี“ไคกวง” เสริมมงคลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษ 5กก กรุงเทพมหานคร ที่วัดมังกรกมาลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เยาวราช นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิด “ไคกวง” เสริมศิริมงคลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษรพิเศษ 5กก กรุงเทพมหานคร  “5กก 5มหาสุข” “ได้ให้ สุขใจ ปลอดภัย ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย” โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส  ทำพิธีและเขียนยันต์จีนให้กับแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมด 301 หมายเลข เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองป้ายทะเบียนรถ และมีส่วนร่วมในการทำบุญ

โดยเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ดังนั้น ผู้ครอบครองหมายเลขทะเบียนประมูล นอกจากจะได้เลขสวยเป็นมงคลแล้วยังได้ทำบุญและช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย  ผู้ใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 272 5937-8

Share Button
admin

admin