web analytics

“เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ปีที่ 10

“เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ปีที่ 10

เฮเฟเล่ ลุยสานโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10” สังคมดี ชีวิตมีสุข ต่อเนื่อง ลงมือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนบ้านโสกรัง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หวังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยต่อการศึกษา สร้างนักเรียนที่ดีสู่ผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมในอนาคต พร้อมสร้างพลังบวกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีคุณภาพ

นางมาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ อาคารเรียน และห้องน้ำที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กๆ ด้วยตนเอง โดยภายในงานได้กล่าวว่า  ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางเหตุการณ์โควิด-19 นอกเหนือจากการยื่นมือเข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแล้ว อีกหัวข้อหนึ่งที่แบรนด์ควรคำนึงถึงคือ ความต่อเนื่องในการลงมือทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความยึดมั่นที่เฮเฟเล่แสดงให้ลูกค้าเห็นมาตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและ 100 ปีในโลก เฮเฟเล่ยังได้ดำเนินโครงการ

“เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  โดยมีจุดประสงค์หลักในการช่วยเหลือและดูแลโรงเรียนในชนบท ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต พร้อมสร้างพลังบวกให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันกับสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย

            โครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 10” สังคมดี ชีวิตมีสุข จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านโสกรัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมในส่วนของอาคารเรียน, ห้องน้ำ, อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และทาสีอาคารโรงเรียนบ้านโสกรังโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 01 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมเฮเฟเล่ ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำ 2 หลัง , อ่างล้างมือเด็ก 1 หลัง และทาสีอาคารเรียน โดยใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์, สุขภัณฑ์, อุปกรณ์ในห้องน้ำ และเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ จากเฮเฟเล่ ในการปรับปรุง ตามสโลแกนที่ว่า เฮเฟเล่ อุปกรณ์ครบ
จบทุกเรื่องงานอาคาร หรือ Complete Building Solutions

admin

admin