web analytics

แอ๊ด คาราบาว จัดชัดเจน เพลง “เอาไงดีครับพี่ตู่”

แอ๊ด คาราบาว จัดชัดเจน เพลง “เอาไงดีครับพี่ตู่”

เป็นอีกครั้งที่ศิลปินเพื่อชีวิตตัดสินใจแต่งเพลงตั้งคำถามตรงๆ ต่อผู้นำประเทศ สะท้อนปัญหาอันเกิดมาจากภาครัฐที่ไม่ยอมยกเลิกการใช้สารพิษอันตราย 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะมติอัปยศที่ต่ออายุให้สารพิษทั้งสามชนิดยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ทั่วโลกจะยกเลิกแล้วก็ตาม ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคตาดำๆ เสี่ยงต่อการรับสารพิษอันตรายที่ตกค้างในผักผลไม้และสะสมเข้าสู่ร่างกาย อันเรียกได้ว่าเป็นการตายผ่อนส่งแบบไม่รู้ตัว

แอ๊ด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวผ่านบทเพลง “เอาไงดีครับพี่ตู่” ด้วยเหตุที่สัมผัสกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด พบปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดศัตรูพืช โดยส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและยังไปถึงผู้บริโภคที่ได้รับสารอันตรายตกค้าง หรือแม้แต่ตัวเองซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานผักและผลไม้สดอย่างมาก หากวันนี้ต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือแม้แต่ซื้อผักผลไม้จากห้างร้านต่างๆ กลับมาปรุงอาหาร ก็เสี่ยงอันตรายไปด้วยกันทั้งหมด หากผู้นำประเทศยังคงปล่อยปละละเลยก็เท่ากับเป็นการบ่อนทำลายสุขภาพทั้งประชาชนและของประเทศชาติ

จึงเป็นที่มาของบทเพลงถามตรงๆ ถึงผู้นำประเทศที่เปรียบเสมือนพี่ชายของตนให้หันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพื่อยุติการเทสารพิษลงบนผืนแผ่นดินไทย หยุดอันตรายจากการปนเปื้อนสารพิษในอาหารที่คนไทยรับประทาน และหันมาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับครอบครัวคนไทยของพวกเราร่วมกัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Share Button
admin

admin