web analytics

โรดโชว์เข้ามหาวิทยาลัย..ระดม กูรู-ผู้ประกาศข่าว

โรดโชว์เข้ามหาวิทยาลัย..ระดม กูรู-ผู้ประกาศข่าว

ช่อง 7HD จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส จัดกิจกรรมโรดโชว์ภายใต้โครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามมหาวิทยาลัย

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยนานาชาติ

นำทีมโดยผู้ประกาศข่าวมากฝีมือ หนุ่ม-อนุวัต, ปุ้ม-เปรมสุดา, เกณฑ์-เกณฑ์สิทธิ์,ต้นกล้า-ชัยอนันต์, เบิร์ด-ณัชฐพงศ์, จีจี้-ศจี,ณัฐ-ณัชชนนท์,จอย-จีรนันท์, บัว-บัวบูชา, บี-กมลาสน์, เกด-ศิริกุล, พร้อมบรรณาธิการข่าว และโปรดิวเซอร์ข่าวมืออาชีพ ได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

              โครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST” เป็นการจัดการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

รวมถึงหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และได้ทำการผลิตเป็นชิ้นงาน จะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยผู้ชนะทุกอันดับยังจะได้รับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลอีกด้วย ส่วนรางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ch7.com/7hdnewsideacontest

Share Button
admin

admin