web analytics

“โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์” จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “ดอกเตอร์ทอล์ค”

“โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์” จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “ดอกเตอร์ทอล์ค”

ณัฐนันท์ สหวัฒน์ (คนกลาง) ผู้บริหารโฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ “ดอกเตอร์ทอล์ค” ครั้งพิเศษนอกสถานที่เป็นครั้งแรก สร้างความเข้าใจโรคภูมิแพ้ในวัยเด็กและการดูแลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โดย นพ.พิศุทธิ์ ปิยกีรติกุล แพทย์ประจำโฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งมี ทวี ภัทรกิจวานิช(ที่ 2 จากซ้าย), เณริศา โคเรชก้า (ที่ 3 จากขวา) และ ธีรนาถ สถีระนาวิน (คนซ้ายสุด) เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียน ณ ดรุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Share Button
t

t