web analytics

‘ไก่ วงอัลไซเมอร์’เผยเหตุผล เหรียญที่ระลึกร.9 ที่มีค่าควรเก็บรักษาไว้อย่างดี

‘ไก่ วงอัลไซเมอร์’เผยเหตุผล เหรียญที่ระลึกร.9 ที่มีค่าควรเก็บรักษาไว้อย่างดี

               ไก่ อัลไซเมอร์ บอกเล่า เหรียญที่ระลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผมเก็บรักษาไว้ คือสิ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีคำสอนที่พระองค์ท่านเคยดำรัส และสามารถนำติดตัวไปด้วยได้ และอีกหนึ่งเหรียญที่จะแนะนำให้ผู้ที่มองหาสิ่งระลึกถึงในหลวงรัชกาล9 คือเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 รุ่นประวัติศาสตร์เพื่อบูรณะพระอารามและพระปรางค์วัดอรุฯสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชครบ 50 ปี และสมโภชวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารครบ 229 ปี เพื่อให้เป็นที่ระลึกผู้ที่ร่วมบริจาคเพื่อบูรณะวัดในครานั้น ผู้ได้ที่ครอบครองนับว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาให้ดำรงค์อยู่สืบไป  ผมไม่ได้เป็นคนเล่นพระ หรือ นักสะสมอะไร หลังจากท่านได้จากพวกเราไป ผมไก่ จิรทีปต์   ยังคงรักษาไว้อย่างดี  ท่านยังทรงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน รวมถึงตัวผมด้วย ผมจะจดจำคำสั่งสอนของ “พ่อ” ไปตลอดชีวิตผม

ผมอยากแนะนะเพื่อนๆ ว่า 4 เหตุผล ทีควรมีเหรียญ ร.9  1.เหรียญนี้สร้างขึ้นในวโรกาสที่ ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และงานสมโภชวัดอรุณฯ ครบ 229 ปี 2.เหรียญที่ระลึกวัดอรุณฯ ได้ประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว 3.สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี 4.พระคณาจารย์ ชื่อดัง 109 รูปจากทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก

ผมไม่ได้เป็นคนเล่นเหรียญ  ไม่ได้เป็นเซียนพระ แต่ผม เก็บรักษาเหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และงานสมโภชวัดอรุณฯ ครบ 229 ปี ผมถือว่า เป็นสิ่งที่ผม อยากจะรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันภายหน้า แม้ว่าเราไม่มีท่านแล้ว แต่ พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนครับผม  และโอกาส นี้ หากใครอยากได้ แจ้งกลับมาได้นะครับ ผมไม่ได้จำหน่าย แต่ ผมต้องการเงินเพื่อไป ซื้อเครื่องกรองอากาศให้กับเด็กๆ ยากไร้ ติดต่อกลับมายังผม ที่เฟสบุ๊ค”จิรทีปต์ แซ่โง้ว”ของผมได้ครับ  ” ไก่ จิรทีปต์  วงอัลไซเมอร์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยคราบน้ำตา

t

t