web analytics

“ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ เอ็กซโปร์ 2017”ยกทัพสตาร์ทอัพโชว์ศักยภาพของไทย

“ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ เอ็กซโปร์ 2017”ยกทัพสตาร์ทอัพโชว์ศักยภาพของไทย

พาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการด้วยนวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จัดงาน “ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ เอ็กซโปร์ 2017” ระดมผลงานกว่า 1,000 ชิ้นงาน พร้อมยกทัพสตาร์ทอัพ พ่วงผลงานนักศึกษาร่วมโชว์ศักยภาพของไทยIMG_6447

“นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ เอ็กซโปร์ 2017” (Thailand Innovation and Design Expo 2017: T.I.D.E. 2017) ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์กลางประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับและเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในระดับสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนของสินค้าและบริการผ่านความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ ในมาตรฐานการผลิตและเป็นที่ยอมรับในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยการเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกIMG_6479

“จากการติดตามสินค้าที่ได้รับการยกระดับจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ 30% ซึ่งบางชิ้นงานก็สูงถึง 50 – 100% ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  พร้อมกันนี้การให้ความสำคัญในเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของไทย ทำให้เกิดผู้ประกอบการตื่นตัวและได้สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้นวัตกรรมมุมมองใหม่ขึ้นหลากหลาย ถือเป็นการวางรากฐานมุ่งสู่การพัฒนาไปสู่ตลาดเพื่อการแข่งขันในระดับโลกได้”IMG_6543

การจัดงาน T.I.D.E 2017 ในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมและงานออกแบบที่โดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 ราย เพื่อจัดแสดงผลงานด้านการออกแบบ ผลงานด้านนวัตกรรมของไทย ผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลงานที่ได้รับรางวัล/เครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านนวัตกรรมและการออกแบบทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นเวทีในการเชื่อมโยงผู้ผลิต นักออกแบบ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมกับนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก อันจะทำให้เกิดโอกาสในการขยายธุรกิจและขยายตลาดสินค้าบริการที่มีการออกแบบและนวัตกรรม

“ความโดดเด่นของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การนำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสาน อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ในอนาคต”รมช. กล่าว

นอกจากนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากยุโรปหลายประเทศมาแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา European Innovation : Lessons for Thailand และ Co–Create the Future : Building a culture of Innovation เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มในการผลิตสินค้า-บริการที่มีนวัตกรรม และการออกแบบสำหรับตลาดต่างประเทศIMG_6522

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และที่เป็นไฮไลท์ก็คือ MICHAEL I. WAITZE ผู้เชี่ยวชาญด้าน startup และ วริน ธนทวี แห่ง Cordesign ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ Klank ลำโพงดีไซน์ ซึ่งไปรับรางวัลชนะเลิศในระดับนานาชาติ และวิทยากรอีกหลายท่าน ที่จะเดินทางมาให้ความรู้ตลอดการจัดงาน โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DITP Hotline หมายเลข 1169 (ภายในประเทศ) หรือโทรศัพท์: 085-680 8475, 085-680 8394 หรือ คลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandinnodesign.com หรือทาง Facebook : Thailand Innovation and Design Expo ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กันยายน 2560

Share Button
admin

admin