web analytics

“ไวตาบูสท์” จัดมินิมาราธอน “รักษ์หาดหัวหินวิ่งเพื่อพ่อ”

“ไวตาบูสท์” จัดมินิมาราธอน “รักษ์หาดหัวหินวิ่งเพื่อพ่อ”

บริษัท ไวตาบูสท์ จำกัด ผู้ผลิตวิตามินเฉพาะบุคคล ร่วมกับ บริษัท ไข่สุข จำกัด ผู้ผลิตไข่ขาวต้มพร้อมทาน จัดงานวิ่งมินิมาราธอนและเก็บขยะริมหาดหัวหินซึ่งมีระยะทางวิ่ง 3 กิโลเมตร และ 9กิโลเมตร  ณ หน้าหาดหัวหิน โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเหล่าผู้บริหารร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ คุณสวิชชา เนติวิวัฒน์ ประธานบริหารบ.ไวตาบูสท์จำกัดพญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล ประธานฝ่ายการแพทย์บ.ไวตาบูสท์จำกัด นายศรัณย์ ชัยปาณี ประธานฝ่ายปฏิบัติการบ.ไวตาบูสท์จำกัด นส.สุนทรี ศรีวานิชภูมิ ประธานบริหารบ.ไข่สุขจำกัดIMG_0851

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  “นายนพพร วุฒิกุล” นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และปลัดเทศบาล “จีรวัฒน์ พราหมณี” มาเป็นประธานเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  อีกทั้งยังต้องการให้คนไทยได้ตระหนักถึงผลจากการทิ้งขยะบนชายหาด  รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีระเบียบและวินัย และช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อความสวยงาม เรียบร้อยของบ้านเมือง และยังต้องการให้ชายหาดหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของคนไทยตลอดไป และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ดี ในการแสดงออกถึงการเสียสละแรงกายและกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย โดยรายได้ของการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายครั้งนี้ ก็ได้มอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในหัวหินจำนวนครอบครัวละ 5,000 บาท ทั้งหมด 5 ครอบครัวIMG_0856IMG_0853

ผู้ให้การสนับสนุน เทศบาลเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์หัวหิน เจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจ เจ้าหน้าที่พยาบาลจากสถานีกาชาดหัวหิน-รพ.หัวหิน-รพ.ซานเปาโลและอาสาสมัครมูลนิธิหัวหิน

Share Button
admin

admin