web analytics

“70 ล้านคนไทยรักกัน-Thai Digital Charity Community”

“70 ล้านคนไทยรักกัน-Thai Digital Charity Community”

สืบเนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ผนึกพลังร่วมกับ ภาคเอกชน ดารา-ศิลปิน และบริษัท เน็คท์คิวบ์ จากัด จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “70 ล้านคนไทยรักกัน–Thai Digital Charity Community” โดยมุ่งหวังเชิญชวนคนไทย ร่วมสร้างความสุขสู่สังคมไทย เป็นผู้ให้ผ่านสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆ บน Application follow wisdom และ www. 70million Thailand.com  “ยิ่งเล่น ก็ยิ่งให้ ยิ่งให้ก็ยิ่งได้IMG_8604

เพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนการก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับพระราชทานนามจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธาน เพื่อชีวิตที่ดีและความเท่าเทียมในการรักษา ให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี2561 โครงการ 70 ล้านคนไทยรักกัน จึงเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งการให้ของคนไทยทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 60 ณ.ลาน Eden 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมาIMG_8932

โดยมี ตัวแทน คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารเน็คท์คิวบ์ และพิธีกรดาราชื่อดัง “กันต์ กันตถาวร” ให้เกียรติเป็น Brand Ambassador กับโครงการ อีกทั้งยังมี ศิลปินดารา มาร่วมงาน อีกคับคั่ง อาทิ “หนิง ปณิตา,เขต ฐานทัพ,อาร์ม วีรยุทธ GMMTV,แอมป์ ภูมิกูลกฤษณ์ GMMTV,ออฟ จุมพล GMMTV,กัน อรรถพันธ์ GMMTV,ไวท์ ณวัชร GMMTV และ ซิง หฤษณ์ GMMTV

Share Button
admin

admin