web analytics

“ต้าร์ Freaky Zero สิ่งเล็กเล็ก ขอทำดี”

“ต้าร์ Freaky Zero สิ่งเล็กเล็ก ขอทำดี”

ต้าร์ Freaky Zero เจ้าของเพลงสิ่งเล็กเล็ก  เอ่ยปากขอ”ขอทำดี”  จากการกล้องรับบริจาคเล็กๆ ที่บ้าน Home Made Music  และ ที่ร้านบางกอกบาร์ เพื่อขอบริจาคจากทุกๆ ท่านที่ อยากทำบุญ  เพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น นำไปมอบให้องค์กร ทำดี ของจังหวัดร้อยเอ็ด  นำไปช่วยเหลื่อผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนในหลายๆพื้นที่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

“อย่างน้อยผมคนหนึ่ง ก็เป็นคนร้อยเอ็ด  ผมได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากผู้ปกครอง ที่บ้านกีตาร์ Home Made Music  และ  แฟนเพลงที่ร้านบางกอกบาร์  ที่เห็น ช่วยกันหย่อนกล่องรับบริจาค แม้ว่า มันเป็นเพียงสิ่งเล็กเล็ก 555 เมื่อชื่อเพลง อย่างน้อยผม และ อีก หลาย ๆ คน ยังมีส่วนร่วม ที่ได้ช่วยเหลื่อ พี่น้องคนไทย ในภาคอีสาน  เงินจากการบริจาคในครั้งนี้ ผมนำไปซื้อ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง  ผ้าอนามัย น้ำดื่ม เผื่อรวบรวมให้กับ องค์กร ทำดี ของจังหวัดร้อยเอ็ด  จะได้ถึงมือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ถึงมืออย่างแน่นอนครับผม แม้ว่า มันจะเป็นสิ่งเล็กเล็ก  เราพี่น้องคนไทยครับไม่ทิ้งกันครับผม” ต้าร์ Freaky Zero เจ้าของเพลงสิ่งเล็กเล็ก กล่าวทิ้งท้าย

t

t