web analytics

“ปู-ไปรยา” เข้าทำเนียบ..มอบพวงมาลัยคารวะนายกฯ ตู่ หลังรับตำแหน่ง

“ปู-ไปรยา” เข้าทำเนียบ..มอบพวงมาลัยคารวะนายกฯ ตู่ หลังรับตำแหน่ง

สง่างามโดยแท้ สำหรับดาราสาว “ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ” ในฐานะทูตสันถวไมตรี สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ล่าสุดวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 15.30 น. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง

3

“พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้…นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นางสาวไปรยาที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ โดยถือเป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของประเทศไทยและคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นผู้นำทางความคิดจะช่วยให้งานของ UNHCR เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งจะทำให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยให้การดูแลและช่วยเหลือผู้หนีภัยฯมาเป็นระยะเวลานาน และยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันรับมือกับปัญหา และให้ความสำคัญกับการจัดการและป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุในประเทศต้นทาง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณ UNHCR ที่ร่วมมือกับไทยในการช่วยเหลือผู้หนีภัยฯ รวมถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้ความคุ้มครองกลุ่มผู้หนีภัยฯ

ด้านทูตสันถวไมตรีฯกล่าวขอบคุณรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ให้การดูแลผู้ลี้ภัย และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ UNHCR ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง การอำนวยความสะดวกการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และการเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ ส่วน นาย Francois Marrillet เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายโครงการ UNHCR กล่าวว่านางสาวไปรยาทำหน้าที่ ทูตสันถวไมตรี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดย UNHCR พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลและภาพจาก รัฐบาลไทย, เฟซบุ๊ก UNHCR ประเทศไทย

admin

admin