web analytics

EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ

EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ

พาณิชย์ฯ ยกทัพ ‘ฟู้ดทรัค’ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ สยามพารากอน  งาน “EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ”

          กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันนี้ – 19 กันยายน 2564 ภายใต้งาน ‘Eat Good Food Truck ยกทัพสร้างอาชีพ’ หวังช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงาน ‘EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ’ ว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีทุกขนาด พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ แก่ภาคธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ จึงเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้ง เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด”

“อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค แม้จะใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก การประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับร้านอาหารทั่วไป แต่ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กรมฯ จึงได้จัดงาน ‘EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ’ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และแสดงศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้ โดยกรมฯ ได้เชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำสินเชื่อ ตลอดจนให้คำปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป โดยสถาบันการเงินสามารถประเมินผลประกอบการเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจฟู้ดทรัคหรือต้องการเงินลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายมากขึ้น รวมทั้ง ได้เชิญพันธมิตรที่มีความรู้ความชำนาญกลุ่มธุรกิจฟู้คทรัคมาให้คำปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจอีกด้วย และด้วยเอกลักษณ์ของธุรกิจในแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นธุรกิจที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก เริ่มต้น (รถใหม่) ประมาณ 5 แสน – 1 ล้านบาท และมีต้นทุนในการดำเนินกิจการแปรผันตามยอดขาย ต้นทุนคงที่ค่อนข้างต่ำ ธุรกิจฟู้ดทรัคจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ยั่งยืน และสร้างรายได้อย่างแท้จริง”

“ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางอาชีพหรือการขยายธุรกิจในรูปแบบฟู้ดทรัคหรือแฟรนไชส์ และผู้บริโภคที่สนใจซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ในธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ภายใต้ชื่องาน EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ” วันนี้ – 19 กันยายน 2564 ณ บริเวณ Parc Paragon ชั้น M อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในงานพบกับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนกว่า 10 ร้านค้า และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลอดทั้งงาน และหากสนใจประกอบธุรกิจ ต้องการเงินลงทุนก็สามารถขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานฯ ได้” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์
02 547 5158 e-Mail : service@dbd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

admin

admin