web analytics

TK Park เสริมปัญญา ส่งความรู้มอบอีบุ๊ค 16,000 เล่ม อ่านฟรี

TK Park เสริมปัญญา ส่งความรู้มอบอีบุ๊ค 16,000 เล่ม อ่านฟรี

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญชวนประชาชนคนไทยให้หันมาอ่านหนังสือผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยขณะนี้มีหนังสือรวมกว่า 16,000 เล่มเพื่อให้บริการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

               ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งขึ้นในวิกฤตโรคระบาดนี้ ทางสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงขอแนะนำบริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันชั้นเยี่ยม ที่มีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ TK Public Online Library ให้ประชาชนได้อ่านและเสริมสร้างปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่ออ่านหนังสือจากแอปพลิเคชัน TK Online Library ที่มีให้บริการอีบุ๊ค 12,000 เล่ม สำนักพิมพ์ชั้นนำ หนังสือเสียง 338 เล่ม และคอร์สออนไลน์ 94 เรื่อง และแอปพลิเคชัน Libby, by Overdrive ที่มีอีบุ๊ค 3,200 เล่ม หนังสือเสียง 394 เล่ม และวิดีโอสารคดีภาษาอังกฤษ 298 เรื่อง  

Share Button
admin

admin