web analytics

ปรับโฉมสำนักงานหนังสือเดินทาง ธัญญาพาร์ค

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์ ปรับโฉมศูนย์บริการหนังสือเดินทางใหม่ ย้ายโซนไปยังบริเวณอาคาร C ชั้น 1 ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ปรับเวลาให้บริการใหม่เป็น   10.00 – 18.00  น.  ภายในพื้นที่กว่าพันตารางเมตร เตรียมรองรับผู้เข้ามาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นหลังคลายล็อคดาวน์  ชูจุดเด่นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยใช้เวลาเพียง 12 นาที เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

                นางสาวอรวรรณ เพิ่มพูล นักการทูตชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “จากการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ มาเป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ปริมาณผู้ที่เข้ามาใช้บริการออกหนังสือเดินทาง (Passport) เฉลี่ยวันละ 1,000 คน  ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่สำหรับโครงการหนังสือเดินทางระยะที่ 3 ให้ทันสมัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยไม่ต้องปิดปรับปรุง  สำนักงานหนังสือเดินทาง จึงได้ทำการย้ายโซนไปยังบริเวณอาคาร C ชั้น 1 ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ถึง 1,169  ตารางเมตร สามารถรองรับจุดให้บริการออกหนังสือเดินทางได้ถึง  45 บูธ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นมา ในเบื้องต้นจะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 น.- 18.00 น. จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

            สำหรับขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางใหม่ ทางสำนักงานหนังสือเดินทาง คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ โดยแนะนำให้ประชาชนจองคิวและกรอกข้อมูลส่วนบุคคล  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.qpassport.in.th เพื่อทำการนัดวันและเวลาที่จะเข้ารับบริการ เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย สามารถยื่นเอกสารได้ทันที  ทั้งนี้สำนักงานได้ปฏิบัติตามหลัก Social Distancing มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร อีกทั้งพนักงานทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกบูธ  โดยรูปแบบการให้บริการใหม่นี้ จะเพิ่มเทคโนโลยีการสแกนม่านตาตามหลักสากล  นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลชีวมาตร  ภาพถ่ายและลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการทำเล่มเพียง 12 นาที ส่วนรูปแบบการรับเล่มหนังสือเดินทางในระยะนี้  เป็นการส่งเล่มโดยบริการอีเอ็มเอส ของบริษัทไปรษณีย์ไทยเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น”

            ด้าน นายวันชัย จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์  ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ มีอัตราการเติบโตของประชากร    ที่พักอาศัย และสำนักงาน เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับศูนย์การค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางสะดวกสบาย ทั้งรถยนต์และรถโดยสารสาธารณะ  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง  สถานีกลันตัน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอีกด้วย อีกทั้งยังมีที่จอดรถจำนวนมากรองรับผู้เข้ามาใช้บริการ

และนอกจากนี้ทางศูนย์การค้าก็ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นหลักสำคัญ   ด้วยการวางมาตรการด้านสุขอนามัยของศูนย์การค้าฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง พนักงานที่ให้บริการตามจุดต่างๆ มีการสวมหน้ากากอนามัยและ Face Shield พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าใช้บริการ”

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ แห่งใหม่ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 18.00 น. บริเวณอาคาร C ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-108-6000 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/thanyapark

admin