web analytics

บวงสรวงภาพยนตร์ โครงการหนังพลังบุญ

ถือฤกษ์ดีบวงสรวง ภาพยนตร์เรื่อง อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า EKa Up to the Sky  ณ วันที่ ที่บริเวณห้องประชุมศาลารวมใจ วัดพระบาทน้ำพุ วันก่อน

ภาพยนตร์เรื่อง อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า EKa Up to the Sky  เป็นเรื่องราว ของ วงดนตรีวัยรุ่นแนวเพื่อชีวิต ชื่อวงว่า “อีกา” ที่เกิดจากการรวมตัวของวัยรุ่นป่วยติดเชื่อ HIV ในวัดพระบาทน้ำพุ สมาชิกของวงปัจจุบันประกอบด้วย เต้ย มือกีต้าร์และร้องนำ, อาร์ม มือกลอง, ทัด มือคีย์บอร์ดและเจมส์ มือเบส โดยมีสองคนที่ติดเชื่อ HIV คือ เต้ยกับอาร์ม ขณะที่ ทัดกับเจมส์ ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ ดังนั้น วงอีกา จึงแสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและคนปกติ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือใช้เสียงเพลงสร้างความสุขให้กับคนทั้งโลก นำแสดงโดย วสุ แสงสิงแก้ว, สาวิกา  กาญจณมาศ, เทอดพร มโนไพบูลย์, ภคพล ศัตรูพินาศ, ธันเดช สิริวัฒนรัชต์, วันภพ นารทวิชญ์กร, ปัณนพ ภสสันต์, ธนภัค จงใจพระ, ณธัช เสมอวงษ์, อลงกรณ์ มิตรมนุษย์ และ อีกคับคั่ง

ตามที่วัดพระบาทน้ำพุ  อ.เมือง  จ.ลพบุรี   โดยท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ  (หลวงพ่ออลงกต)   ได้มีดำริให้สร้างภาพยนตร์ซีรีย์ตามโครงการ  หนังพลังบุญ และได้มอบหมายให้ นายศรสุทธา  กลั่นมาลี ( ถั่วแระ เชิญยิ้ม ) เป็นประธานโครงการ เพื่อจัดสร้างภาพยนตร์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูล ความรู้  ข่าวสารแก่ประชาชน   เพื่อให้ได้ตระหนักถึงโทษภัยของโรคเอดส์   พร้อมกับแนวทางการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ   โดยได้สอดแทรกคติธรรมและแนวความคิด ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา   เพื่อความร่มเย็นและความสงบสุขแห่งมวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดเผยแพร่ทางสื่อต่างต่างทุกแพลทฟอร์ม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ โรงภาพยนตร์ สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

“โครงการหนังพลังบุญ” Merit Movies Project โดยวัดพระบาทน้ำพุ หนึ่งในแนวคิด ของ พระเดชพระคุณเจ้า พระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านเจ้าคุณอลงกต เพื่อสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความตระหนักรู้

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและเกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันตน ให้ห่างพ้นจากโรคร้าย ที่สามารถทำลายปัจจุบันและอนาคต ของแต่ละชีวิตได้พร้อมพร้อมกับการเผยแพร่ ข้อคิดหลักธรรม สอดแทรกเข้าไป ในแต่ละเรื่องราวที่นำเสนอ ผ่านทางสื่อที่เข้าถึงง่าย และเป็นสากล คือหนังหรือภาพยนตร์ แพร่กระจายไป ในทุกมิติของสื่อ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งในโลกโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์รวมถึงโรงภาพยนตร์ จอกลางแปลง ตลอดจนงานอีเวนท์ต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ พุทธศาสนิกชน หรือ ทุกๆศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งสนับสนุนการสร้างและการแพร่กระจาย ออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อโรคเอดส์ และการเผยแพร่ข้้อคิดหลักธรรม ตามพุทธวจนะที่ว่าการให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงแล้วยังนำรายได้ไปช่วยเหลือ ผู้ป่วย เด็กกำพร้า คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ที่วัดพระบาทน้ำพุดูแลอยู่ เกิดเป็นพลังบุญ ที่เป็นคุณอนันต์ ต่อทุกทุกแรงสนับสนุน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกๆคนและทุกทุกองค์กร เป็นอย่างยิ่ง

            ภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง ต้องใช้ทุนสร้างไม่ใช่น้อย แต่ผลงานที่ดี มีคุณค่า จะคงอยู่ไปนานแสนนาน ผ่านไฟล์ภาพและเสียง ที่พัฒนาไปตามยุค ตามสมัยไม่มีวันตาย อีกนัยหนึ่ง.. การเผยแพร่ธรรมะผ่านสื่อภาพยนตร์

ทำให้เข้าถึงได้ง่าย ง่ายต่อการเข้าใจ ถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายขยายธรรม ที่ให้ผลดียิ่ง ดีเยี่ยม เป็นที่สุด ผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมสมทบทุน ให้ธรรมะ ผ่าน หนังพลังบุญ  ก็ได้รับบุญเป็นพลังส่งเสริมก่อให้เกิดความเจริญในกิจการ ก้าวหน้า มั่นคง  เป็นที่รู้จัก นิยมยกย่อง ไปด้วยกัน ร่วมกันสร้างบุญ ตามกำลัง ตามอัตภาพได้

ผ่านบัญชี ธกส. วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อโครงการหนังพลับุุญ เลขที่ 020 173 636 905 หรือ กด*494333 โทรออก ครั้งละ 15 บาท ทั้งให้ธรรมะเป็นทาน ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อโรคร้าย และได้ช่วยเหลือทุกชีวิต ที่วัดพระบาทน้ำพุ ไปพร้อมพร้อมกัน บุญรักษาคุ้มครอง สาธุ

admin