web analytics

แฟนคลับ”ทูตศิลปินสเปเชียลโอลิมปิคไทย (เต-นิว)” ร่วมระดมทุนเพื่อนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย

ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโครงระดมทุน เพื่อสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาของสเปเชียลโอลิมปิคไทย  อันเป็นการรณรงค์จากแฟนคลับ ของ เต ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ  จาก GMM TV ซึ่งเป็น Special Olympics Thailand Performance Artist Ambassadors   ใน 7 ประเทศทั่วเอเซียและนานาประเทศทั่วโลก ช่วง 1-11 ตุลาคม 2563​ นี้   เนื่องในการครบรอบ 1 ปีของละคร “จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว “(Dark Blue Kiss) โดยเป็นการร่วมบริจาคผ่านผู้แทนแฟนคลับในแต่ละประเทศ    นอกจากจะสนับสนุนรายได้ทั้งหมดให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแล้ว  กลุ่มแฟนคลับของเต-นิว ยังมุ่งหวังในการสร้างพื้นที่ทางสังคมและการยอมรับผู้พิการทางสติปัญญาในชุมชนต่างๆอีกด้วย

 ขณะเดียวกัน นาย เต  ตะวัน วิหครัตน์  ทูตสเปเชียลโอลิมปิคไทย กล่าวถึงแคมเปญจ์นี้ว่า เมื่อแรกรับทราบก็รู้สึกแปลกใจ แต่ดีใจและประทับใจมาก ที่แฟนคลับช่วยกันสนับสนุนการทำหน้าที่ทูตของตน โดยส่วนตัวนั้น คิดว่า  สเปเชียลโอลิมปิคเป็นโครงการที่มีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการทางสติปัญญาเป็นคนพิการที่น่าช่วยเหลือที่สุด เนื่องจากมีประชากรจำนวนมากที่สุด แต่ได้รับโอกาสทางสังคมน้อยที่สุด

     ส่วนนายนิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ อีกหนึ่งทูตสเปเชียลโอลิมปิคไทย เปิดเผยว่า สเปเชียลโอลิมปิคไทย ดูแลนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทยกว่า 28,000 คน  รายได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด ที่บริษัทห้างร้านต่างๆประสบปัญหา และผู้สนับสนุนที่เคยบริจาคเดิมๆ มีปัญหาด้วย  ดังนั้น เงินบริจาคที่ได้รับจากความมุ่งมั่นตั้งใจของแฟนคลับทั่วโลกนั้น จะช่วยให้องค์กรสเปเชียลโอลิมปิคไทยสามารถให้การดูแลนักกีฬาและดำเนินโครงการต่างๆต่อไปได้

   อนึ่ง  ดร.นริศ ชัยสูตร กล่าวว่า  สำหรับแฟนคลับชาวไทย ของทูตศิลปินฯ เต-นิว ที่มีจิตศรัทธาสนใจร่วมการระดมทุนครั้งนี้   ก็สามารถบริจาคได้ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 986-8-12483-2 ชื่อบัญชี “ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย”

admin