web analytics

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางกับสมาคมกู้ชีพบัวเพชร-ชาวบ้านม.3 บ้านพลับ

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด, คุณศศน์นัธ เทพกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์  และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางให้กับสมาคมกู้ชีพบัวเพชรและชาวบ้าน หมู่ 3 ต.บ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 10 กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น โดยมีนายชานนท์ อรรถศักดิ์ศรี กรรมการและนายทะเบียน สมาคมกู้ชีพบัวเพชร และนายนฤชา  รื่นพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ โดยท่าน น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้เล็งเห็นว่า ทางสมาคมกู้ชีพบัวเพชร ได้ทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จึงได้นำหน้ากากอนามัยพร้อมกับถุงมือยางมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพบัวเพชร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับเป็นการป้องกันตัวเองในการออกไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป

“ในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ชีพทั่วประเทศที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม มอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศ เราจะพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงทุกหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่กู้ชีพต่างๆ และประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” คุณศักย์ศรณ์กล่าวปิดท้าย

นายชานนท์ อรรถศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่กู้ชีพบัวเพชร กล่าวว่า ตนดูแลพื้นที่ อ.คลองหลวง, อ.ธัญบุรี และอ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แต่ถ้าพื้นที่ทั้งหมดที่ทางสมาคมกู้ชีพบัวเพชรดูแลมี 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครพนม มีเจ้าหน้าที่ 300 กว่าคน ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางสมาคมกู้ชีพบัวเพชร มีภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวกลับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด พร้อมกับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามปกติ

ในส่วนของหน้ากากอนามัยทางสมาคมกู้ชีพบัวเพชรมีความขาดแคลน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฯ ต้องจัดซื้อเองบางครั้งไม่เพียงพอเพราะต้องใช้จำนวนมากผนวกกับใช้ได้ครั้งเดียว ซึ่งพอทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดนำหน้ากากอนามัยมามอบให้ในครั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจที่มีภาคเอกชนเห็นความสำคัญมาช่วยเหลือทำให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและจะนำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพบัวเพชรทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางสมาคมกู้ชีพบัวเพชรด้วย

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #กู้ภัย #บัวเพชร

admin