web analytics

โควิด-19 ปลุกกระแสทำงานเพื่อสังคม

โควิด-19 ปลุกกระแสทำงานเพื่อสังคม

เปิดตัว Devcurate แพลตฟอร์มหางาน Social Impact พร้อมจัดมหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ บนโลกดิจิทัล

เดฟคิวเรท (Devcurate) เทคโนโลยีสตาร์ทอัพสัญชาติไทย แพลตฟอร์มอาชีพที่เชื่อมโยงคนอยากทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social Impact Sectors)เข้าด้วยกัน จับจังหวะโควิด-19 ที่ปลุกกระแสการทำงานเพื่อสังคมให้คึกคัก เปิดตัวพร้อมให้ใช้แล้วอย่างเต็มรูปแบบ ที่ www.devcurate.co พร้อมเตรียมจัดงาน Impact Careers Festival 2021 มหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ บนโลกดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2564

นายอานัส อาลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “ตลอดช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และโควิด-19 ยังนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอีกหลายด้าน ส่งผลทำให้คนรุ่นใหม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองและสังคมอย่างมาก การทำงานเพื่อสังคมจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังถูกมองหา จึงเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำแพลตฟอร์ม Devcurate ออกสู่ตลาด โดยก่อนหน้านี้เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีกว่า 500 องค์กรทั่วโลก”

องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม กำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจ จนปัจจุบันถูกเรียกรวมกันว่า Social Impact Sectors เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ ที่ประกอบไปด้วย องค์กรธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรเพื่อสังคม หน่วยงานด้านสาธารณประโยชน์และนโยบายสาธารณะ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ องค์กรด้านการศึกษา องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และที่ปรึกษา เป็นต้น

นางพัฒนา ลิมปเสนีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานฝ่ายปฎิบัติการ กล่าวว่า “ปัจจุบันในเมืองไทยมีองค์กรที่เป็นลักษณะ Social Impacts อยู่ไม่น้อยกว่า 500 องค์กร และมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นงานที่สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งงานอาสาสมัคร ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีแพลตฟอร์มไหนที่รวบรวมองค์กรเหล่านี้มาไว้บนความสนใจเดียวกันมาก่อน อย่าง Devcurate และเพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายในระบบนิเวศของ Social Impact และโอกาสในการทำงานที่มีมากมาย เราจึงได้จัดงาน Impact Careers Festival ขึ้น”

Devcurate จะจัดมหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ Impact Careers Festival ขึ้น ในรูปแบบ Virtual ทางเว็บไซต์ www.devcurate.co/festival ในระหว่าง วันที่ 13–22 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 10 วัน โดยดึง 100 องค์กร พร้อมด้วย 1,000 ตำแหน่งงานในด้าน Social Impact มาเชื่อมต่อกับผู้ที่สนใจ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การเปิดรับสมัครงาน กิจกรรมเวิร์กช้อปสำหรับเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน และไลฟ์พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ Social Impacts ในแต่ละสาขา ได้แก่ สาขาเศรษฐกิจและรายได้ชุมชน สาขาการศึกษา สาขาสิทธิมนุษยชน และสาขาสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ปริท วัชรสินธุ ซีอีโอ StartDee, มารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง SOS EARTH, รัทธสิริ วชิรปุณยานนท์ จาก Water and Energy for Food,
ภูมิใจ ไกรสินธุ์ จาก มูลนิธิรักษ์ไทย, นคนาง  เอกอัคร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

admin