web analytics

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก”

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือพันธมิตร True You ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น  ด้วยแคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป ลองเที่ยว เดี๋ยวก็รัก” หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง 

โดยนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับการใช้บริการต่างๆ  อาทิ  โรงแรม  ร้านอาหาร  สปา มากกว่า 200 แห่งที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าทรูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สมกับคำว่า “ความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกัน” อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานประกอบการและก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ พร้อมไปกับการส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเลือกช่องทางในการรับสิทธิพิเศษได้จาก 2 ช่องทาง คือแอปพลิเคชั่น True ID  และ www.trueyou.co.th  โดยดาวน์โหลดสิทธิพิเศษเพื่อนำไปใช้ในการเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 สิงหาคม  2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความพิเศษ ได้ที่ https://privilege.trueid.net/th/thematic/0gwD9nBREW56

admin