web analytics

เปิดตัวสื่อ Next Normal ปรับตัวเท่าทันยุค

เปิดตัวสื่อ Next Normal ปรับตัวเท่าทันยุค

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวเปิดตัว สื่อประชาสัมพันธ์ปรับตัวเพื่อก้าวสู่ชีวิตถัดไป (Next Normal) เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถีใหม่พัฒนาทักษะ หรือ Up Skill ให้ชีวิตดียิ่งขึ้น นำเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Next Normal ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

    ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า Next normal ต้องก้าวไปข้างหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่จะต้องเจอ เราต้องรับมือและอยู่อย่างมีความสุข เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว บางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว COVID-19 ถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก หากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5 หรือ 10 ปี คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

นอกจากเรื่องโรคระบาดที่ทุกคนได้รับผลกระทบแล้ว ก็ยังมีผลกระทบจากภาวะสงคราม ทั้งทางเศรษฐกิจ  การค้าขาย การดำเนินชีวิต การเดินทาง รวมไปถึงภัยพิบัติ ที่บางประเทศร้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางประเทศหนาวอย่างที่ไม่เคยหนาวมาก่อน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงตระหนักและพยายามที่จะผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ กระตุ้นเตือนสิ่งที่กำลังเกิดอะไรขึ้น ผลกระทบที่จะได้รับและจะปรับตัวอย่างไร หากเรามั่นใจว่าเราเตรียมพร้อม รวมถึงพัฒนาทักษะ หรือ Up Skill ให้ชีวิตดียิ่งขึ้น เราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้และนำไปสู่ Next normal ได้อย่างแน่นอน

โดยสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ ได้มีการผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวของสื่อที่เห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น ประกอบด้วย

1. สปอตโทรทัศน์ชุด ซีซั่นนี้… เราต้องรอด

2. โมชั่นกราฟิก จำนวน 5 ชุด

– เทคโนโลยีกับชีวิต Next Normal

– Up Skill ชีวิตติดปีก

– Social Detox

– Online Identity รู้ทันกลโกง เงินทองไม่รั่วไหล

– สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี

3. อินโฟกราฟิก จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

– 4 เทรนด์หลักสู่ยุค “Next Normal”

– 4S UP Skill เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่

– รู้ทัน 14 กลโกงออนไลน์

– คนสื่อสร้างสรรค์ ยุค Next Normal

4. สปอตวิทยุ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

– เทคโนโลยีกับชีวิต Next Normal

– Up Skill ชีวิตติดปีก

– Social Detox

– Online Identity รู้ทันกลโกง เงินทองไม่รั่วไหล

– สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี

‘จุดเด่นคือการสร้างคาเรกเตอร์ตัวการ์ตูน น้องเน็ก กับ ดอกเตอร์เบิร์ด เข้ามาเป็นตัวนำในการเล่าเรื่องราว เพื่อสร้างความน่าสนใจ โดยด๊อกเตอร์เบิร์ด ได้มีการพัฒนามาจากโลโก้ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการจดจำและสามารถสร้างความน่าสนใจและติดตามเนื้อหาได้จนจบเรื่อง’

ทั้งนี้ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดพร้อมเผยแพร่ให้ได้รับชมเร็ว ๆ นี้ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สื่อออนไลน์ และช่องทางสื่อสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

admin