web analytics

นิเทศศาสตร์แสตมฟอร์ด ฉลอง 15 ปี ศิษย์เก่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รับโล่ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

นิเทศศาสตร์แสตมฟอร์ด ฉลอง 15 ปี ศิษย์เก่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รับโล่ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จครบรอบ
15 ปี ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนที่ 2 ชั้น 4 วิทยาเขตพระราม 9 กรุงเทพฯ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของหลักสูตร แสดงผลงานของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และขอบคุณหน่วยงานสื่อมวลชนที่มีส่วนให้คำแนะนำกับนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ให้เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเปิดตัวComm Arts Ambassadors” ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นด้านการผลิตสื่อ ออกแบบเนื้อหา และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีตัวอย่างเช่น “แอนโทเนีย โพซิ้ว” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส 2023 ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวที

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงผลงานนักศึกษา ทั้งการผลิตภาพยนตร์สั้น โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตและบรรยากาศธรรมชาติในเขตจังหวัดเมืองรอง ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม “Soft Power” ของประเทศไทย ภายในงานยังมีการจัดแสดงดนตรี และมีอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ถือได้ว่า งานเฉลิมฉลอง 15 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดปีนี้ เป็นโอกาสที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า สื่อมวลชน และชุมชน และนับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงศิษย์เก่าได้กลับมาแชร์มุมมองความสำเร็จในอาชีพกับนักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเวทีที่สร้างสรรค์สังคมที่มีประสิทธิภาพและสร้างพลังให้กับชุมชนนักศึกษานิเทศศาสตร์

admin