web analytics

‘ไชยา’ ร่วมเปิดสุดยิ่งใหญ่  “งานบุญบั้งไฟศรีบุญเรือง @หนองบัวลำภู ประจำปี 2567”

‘ไชยา’ ร่วมเปิดสุดยิ่งใหญ่  “งานบุญบั้งไฟศรีบุญเรือง @หนองบัวลำภู ประจำปี 2567”

พิธีเปิดยิ่งใหญ่สุดอลังการใน “งานบุญบั้งไฟศรีบุญเรือง @หนองบัวลำภู ประจำปี 2567” 7 ชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยร่วมประชัน 7 ขบวนแห่บั้งไฟตระการตา ยลโฉม “ผาแดงนางไอ่” ของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมกิจกรรมภายในงานคับคั่ง นำมาโดยบูธแสดงสินค้าโอท็อปของชุมชนกว่า 100 บูธ และการแสดงจากศิลปินหมอลำ“หมออั๋น สุดสะแนน” และ “พิน ร็อค โมเดิร์น” สร้างสีสันท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือน จ.หนองบัวลำภู นับหมื่นคน !!

นายไชยา พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง, นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย, นางสาวพลิสา พรกุณา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และ นายสุรกิจ ศรีเกษม เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีเปิด “งานบุญบั้งไฟศรีบุญเรือง @หนองบัวลำภู ประจำปี 2567” ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567

สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภูและของประเทศไทยในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานให้สืบต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อโอกาสในการผลักดันให้เป็น “ซอฟท์เพาเวอร์” ของประเทศไทยไปสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจยังนานาชาติได้

ภายในงานจะพบกับชาวอำเภอศรีบุญเรืองทั้ง 7 ชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยต่างพร้อมใจกันร่วมประกวดขบวนแห่บุญบั้งไฟ ซึ่งแต่ละชุมชนต่างนำเสนอรูปขบวนผ่านการแสดงที่มีความน่าสนใจ สวยงาม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นของดีที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือต่างชาติก็จะต้องประทับใจ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าโอท็อปของชุมชนกว่า 100 บูธ และการแสดงจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง ได้แก่ “หมออั๋น สุดสะแนน” และ “พิน ร็อค โมเดิร์น” มาสร้างสีสันให้แก่งานท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานเรือนหมื่นคน

บุญบั้งไฟเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน นิยมทำกันในช่วงเดือน 6 หรือเดือน 7 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา วัตถุประสงค์หลักของบุญบั้งไฟก็คือ “การขอฝน” เชื่อกันว่าหากท้องถิ่นใดละเลยไม่จัดบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่หากจัดงาน ประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย จึงมีการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อเป็นการแสดงความคารวะ และเป็นสัญญาณแจ้งให้เทพารักษ์ได้ทราบว่าใกล้จะถึงฤดูทำไร่ทำนาแล้ว ขอให้โปรดเมตตาช่วยบันดาลให้ฝนตกลงมายังภาคพื้นดินด้วย

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนคอยให้กำลังใจอันประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไอ-แคนนาบิซ จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอีกดด้วย

admin