web analytics

เผยภาพ “แอนโทเนีย” บวงสรวงใหญ่ ในชุด ”เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา“

เผยภาพ “แอนโทเนีย” บวงสรวงใหญ่ ในชุด ”เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา“

Miss Universe Thailand 2023  “แอนโทเนีย โพซิ้ว”  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ ในชุด ”เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา“ ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้น ”พระแม่ธรณี“ ในช่วงยุคสมัยอยุธยา ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 14 ถึง 18 เพื่อความศิริมงคล ณ ศาลแม่พระธรณีบีบมวยผม! (อุทกทาน)

“พระแม่ธรณี“ เทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณี ในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทย ถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทย ”พระแม่ธรณี“ มักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธ์เก็บไว้ในผม ซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคง ตามที่ ”ธรณี“ หมายถึง โลกหรือดิน นั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตย์อยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์

และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรือง ที่คนไทยจะให้ความเคารพบูชาเสมอมาการแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยา จิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือ และใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา และผ้าที่สวมใส่ ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้น และนี่คือความภาคภูมิใจของชาติ สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ เทพธิดาแห่งอยุธยา

admin