web analytics

“คิตตี้ กิจติพร” เตรียมนำทีม Mrs. ลงพื้นที่ “จังหวัดลำปาง” กับกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567

“คิตตี้ กิจติพร” เตรียมนำทีม Mrs. ลงพื้นที่ “จังหวัดลำปาง” กับกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567” ซึ่งเป็นปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี “พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี” ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน

                ในการนี้ คณะนางงามเวที  Mrs. Thailand World และ เวที Mrs tourism thailand นำโดย “คุณคิตตี้ -กิจติพร นันทนนท์” ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs. Thailand World  และเป็นตัวแทน “หมอกี้- อังคนางค์ ชากีร่า ” ผู้อำนวยการกองประกวด เวที Mrs tourism thailand  พร้อมทั้ง “คุณณัชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา รองอันดับหนึ่ง Mrs.Thailand World 2023” รวมด้วย “คุณ ภิชาญา สารีพันธ์ BEST Swimming Suits MRS.THAILAND WORLD 2023  และ “คุณปารณีย์ ประดิษฐ์ผล PHOTOGENIC MRS.THAILAND WORLD 2023  อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมแถลงข่าว การดำเนินการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในปีนี้จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน 3 อำเภอของ จังหวัดลำปาง อันได้แก่  อำเภอ งาว, อำเภอ แจ้ห่ม และอำเภอ วังเหนือ   เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความสุขกลับคืนสู่สังคมไทย

ทางคณะนางงาม Mrs. Thailand World และ  Mrs tourism thailand   เตรียมส่งทีมลงพื้นที่ เข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ พี่น้องประชาชน  ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ชุด ชุดวอร์มพร้อมเครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 1,500 ชุด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ยา เวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 ครอบครัว

โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดการแถลงข่าว  กิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” ครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ท่านที่สนใจร่วมส่งต่อความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567” สามารถ ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 023-6-06799-0 หรือบริจาคออนไลน์ที่เว็บไซต์ : https://www.donationhub.or.th/project/all

admin