web analytics

“เจาะใจ” ผู้บริหารกรุงไทยการไฟฟ้าระดมทุนการศึกษา ช่วยเด็กไทย

เพราะคุณภาพของเด็กอยู่ที่การศึกษา รายการ “เจาะใจ”  สัปดาห์นี้ ได้ผู้เชิญก่อตั้งโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนยากจนในพื้นที่ห่างไกล “คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย” ประธานคณะดำเนินโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า กว่า 19 ปี กับเด็ก ๆ  นับพันคนที่เขาได้สร้างต้นทุนชีวิตให้เติบโตและกลายเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในหลากหลายอาชีพ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การให้การศึกษาคือการให้ทั้งชีวิต” เมื่อเด็กได้เรียน ได้มีอาชีพก็จะทำให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จากจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อสังคม คุณสงวนศรีได้เคยทำงาน เป็นผู้พิพากษาสมทบที่ศาลเยาวชนเด็ก ทำให้ได้ใกล้ชิดและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความยากจน  แต่คือทัศนคติของพ่อแม่ และโครงการนี้ทาง สพฐ. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้เข้ามาช่วยเหลือในการแนะนำและชี้แจงนโยบาย หลักการพิจารณาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้มีโอกาสเขียนจดหมายเข้ามา นอกจากให้ทุนให้เด็กๆมีโอกาสเรียนต่อแล้ว ทางโครงการฯ ยังมีการติดตามผล คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วย

ติดตามเรื่องราวนี้ทั้งหมดได้ในรายการ เจาะใจ วันเสาร์ที่ 18กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น.  ทาง ช่อง 9 MCOT HD”

admin