web analytics

อดีตนางแบบดัง “มิต้า-พาชื่น” สร้างชื่อจนได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ

อดีตนางแบบดัง “มิต้า-พาชื่น” สร้างชื่อจนได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก สมเด็จพระสังฆราชฯ

                ถึงไม่ได้อยู่เมืองไทย แต่ยังไงก็ยังสร้างชื่อให้ประเทศไทยได้ ในฐานะคนไทยในต่างแดน สำหรับ “มิต้า-พาชื่น มาไลยพันธุ์” อดีตนางแบบดัง ยุค90 หลังแต่งงานมีครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศ สิงคโปร์ จนได้ลูกสาวสวยมาสองนาง ส่อแววตามรอยแม่อย่างเด่นชัด

                ล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้  “มิต้า-พาชื่น มาไลยพันธุ์ ” เดินทางมาประเทศไทย พร้อมครอบครัว เข้ารับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกนายก   ณ  อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันก่อน

 “มิต้า-พาชื่น มาไลยพันธุ์” สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณหิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ ในด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และเป็นผู้เชียวชาญด้านการถ่ายภาพ ,ด้านการเขียนบทความนิตยสาร โดยได้บำเพ็ญคุณประโยน์ต่อสังคมโดยรวม ต่อ ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เป็นอเนกประการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร บริษัท Mita Kelder Photography โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ้ายโฆษณา บริษัทสยามกลการและสยามนิส คณะกรรมการไทยในสิงคโปร์ เพื่อถ่ายแบบให้กับนิตยสารแนวหน้าระดับประเทศ เป็นนักเขียนให้กับนิตยสาร M d’s Digest, Travel with kids

โดยมีผลงานในคอลัมน์ส่วนตัวที่ ชื่อว่า Mitar Diary และเป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยในสิงคโปร์ เข้าประชุมระดับโลก (ประชุม FORBE 2016) โดยได้ก่อตั้ง โครงการทานน้ำใจในสิงคโปร์ มอบให้สภากาขาดไทย ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยในสิงคโปร์ในการเป็น ตัวแทนรับบริจาคเงินเพื่อตั้งกองทุนช่วยเหลือแรงงานไทยในสิงคโปร์  อีกทั้งยังได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเข้าประชุมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศไทยและสิงคโปร์ และได้รับพระราชทานน้ำสังข์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในสวนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการงานมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับได้ว่า “นางสาว พาชื่น มาไลยพันธุ์” เป็นผู้ที่ใด้บำเพ็ญ หิตนุหิตประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันให้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สายาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

admin