web analytics

“น้องเชง” จากสาวม้ง สู่นักออกแบบ แฟชั่นระดับประเทศ

“น้องเชง” จากสาวม้ง สู่นักออกแบบ แฟชั่นระดับประเทศ

 นางสาวศุภสุตา ชยเมธากูล หรือ น้องเชง นักศึกษาชั้น ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษา  Gen-Y ชื่อผลงาน “UNDER THE SEA” บนเวทีประกวดออกแบบผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT AWARD 2022 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ที่การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นในรูปแบบ Ready to wear จากผ้าไทยที่สะท้อนภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ความงามของผ้าไทยใน 4 ภูมิภาคได้อย่างร่วมสมัย จัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.

น้องเชง เปิดเผยว่า ตัวเองเป็นคนชาติพันธุ์ม้ง มาจากหมู่บ้านวังน้ำเย็น จังหวัดตาก ส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบการวาดรูปและวาดแบบเสื้อผ้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้มีความใฝ่ฝันในอนาคตคืออยากเป็นดีไซเนอร์ด้านออกแบบเสื้อผ้า โดยเฉพาะการออกแบบที่นำเสนอลายผ้าปักของคนม้ง จึงได้เข้าร่วมส่งประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2022 สำหรับแรงบันดาลใจของผลงาน “UNDER THE SEA” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ มาจากชุดดำน้ำสำหรับสวมใส่ไปดูโลกใต้ทะเล ที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ สีสันที่ใต้ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยสาหร่ายและสิ่งเหนือธรรมชาติจึงเป็นที่มาของชื่อชุด และอีกแรงบันดาลใจ

คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชาติพันธุ์ม้ง จึงอยากนำเสนอลวดลายและสีสันที่สวยงามในผลงานการปักด้วยมือของชนเผ่าม้ง ที่ส่วนตัวอยากอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสานต่อต่อไป รวมถึงได้นำผ้าใยกันชงที่ทอด้วยมือโดยคนม้งในชุมชนมาทำเป็นชุดดำน้ำขายาว เน้นความหลากหลายของสีที่แฝงไปด้วยเทคนิคการปักของคนม้งบนตัวชุดและการใช้ลูกเล่นที่เหมาะสมกับคน Gen Y หรือคนวัยทำงาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเวที SACIT AWARD 2022  และทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนในครั้งนี้

สำหรับเวทีการประกวด SACIT AWARD 2022 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ ชุดที่เหมาะสำหรับ Baby Boomer, ชุดที่เหมาะสำหรับ Gen-X, ชุดที่เหมาะสำหรับ Gen-Y และ 2. ประเภทนิสิตนักศึกษา ในหัวข้อ ชุดที่เหมาะสำหรับ Gen-Y โดย Gen-Z , ชุดที่เหมาะสำหรับ Gen-Z โดย Gen-Z โดยจัดการประกวดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง   

admin