web analytics

NocNoc แบ่งปันหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

NocNoc แบ่งปันหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ “NocNoc” กล่าวว่า หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรสำคัญของ NocNoc คือความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อสังคมรอบด้านอย่างยั่งยืน โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาเป็นตัวกลางในการสร้างสรรค์โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน เราจึงได้ร่วมกับ มูลนิธิคนตาบอดไทย (TAB Foundation) และ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Daisy Thailand Project) จัดแคมเปญ “Being An Eye For You” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษากับผู้พิการทางสายตา

            สำหรับแคมเปญ “Being An Eye For You” ในครั้งนี้ เริ่มต้นเพื่อให้พนักงานและบุคลากรของ NocNoc ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความรู้ผ่านหนังสือระบบเดซี หรือหนังสือเสียงออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Read for the Blind โดยหนังสือทุกเล่มที่ผลิตจากการร่วมแรงอ่านในโครงการ จะทำการติด #NocNocRFB ต่อท้ายชื่อหนังสือในแอปฯ เพื่อส่งต่อเสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้แก่ผู้พิการทางสายตาในมูลนิธิฯ ให้ต่อยอดสร้างโอกาสและนำไปใช้ประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในภายภาคหน้า และช่วยเพิ่มการรับรู้ให้กับหนังสือระบบเดซี (Daisy) หนังสือสื่อผสมที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเสียงมนุษย์คู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่งในวงกว้างมากยิ่งขึ้น       

นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคหนังสือทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือเรียน การ์ตูน อนิเมะ 3 ช่อง นิตยสารและวารสารเก่า) ที่มีจำนวน 100 หน้าขึ้นไป เพื่อนำไปผลิตหนังสือระบบเดซีและสร้างแหล่งความรู้ของผู้พิการทางสายตาทุกคน ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งบุคลากรให้ความสนใจและร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งปันหนังสือเสียงไปเมื่อวันที่ 17-28 เมษายน 2566 และส่งมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

admin